یادی از شادروان جواد رفوگر

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی رستم پور کارشناس کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا از اخلاق پسندیده مرحوم جواد رفوگر یاد کرد.