بررسی اختلاف کی روش با مربیان باشگاهی در گفت وگو با علی عمادی

12 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسین کلانی، عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با علی عمادی از صدای آمریکا با اشاره به نقش فدراسیون برای حل مشکل میان کی روش و مربیان باشگاهی، از تاسیس اتحادیه بازیکنان و حمایت از پیشکسوتان سخن گفت.