بی قانونی در فوتبال ایران

27 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سجاد امیدی، خبرنگار ورزشی با اشاره به مشکل مالکیت در باشگاه های فوتبال و نام های متفاوت باشگاه ها، همچنین روند انتقال مالکیت ماشین سازی تبریز به بانی گستر ارومیه، از دلایل نابودی تیم هایی با سابقه ای چون صبا باتری،پاس، راه آهن، و جدیدترین آنها نفت تهران گفت.