کشور سوم میزبان فوتبال ایران و عربستان

26 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسیب سروندی، خبرنگار ورزشی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا ،دلایل صدور حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری مسابقات نمایندگان دو کشور در زمین بیطرف را برشمرد.