بازتاب رژه کاروان ایران در المپیک ریو

16 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاروان ایران هم با لباسهای فرم جدید در رژه مراسم افتتاحیه حضور داشت البته چند ورزشکار در این رژه شرکت نکردند.گزارش علی عمادی