سه طلا در روز اول کشتی قهرمانی آسیا

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی رستم پور کارشناس کشتی، در گفتگو با علی عمادی، از تلویزیون صدای آمریکا، به ارزیابی عملکرد آزاد کاران و فرنگی کاران ایران در بیست و ششمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا پرداخت.