اولین طلای کشتی آزاد در المپیک پس از ۱۶ سال

02 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باقر بهزادی نژاد، کارشناس کشتی در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، با اشاره به مدال طلای حسن یزدانی و تحلیل نتایج دیگر آزادکاران ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو، از مافیای داوری در کشتی فرنگی اتحادیه جهانی سخن گفت.