مردم درباره وعده حل مشکل آب در خرمشهر چه می گویند؛ گزارش علی جوانمردی

13 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات استان خوزستان و دولت روحانی مي گویند بخشی از مشکل بی آبی این استان را حل کردە و بزودی معضل آب آشامیدنی خرمشھر را برطرف می سازند. گزارش علی جوانمردی - علی، وضعیت کم آبی خرمشھر بە کجا رسیدە و مقامات دولت تاکنون چە اقدامی انجام دادند؟