رمضانپور: دستور روحانی اقدام احتیاطی بوده است

23 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اصغر رمضان پور روزنامه نگار مقیم لندن معتقد است نامه آقای روحانی به سازمان انرژی اتمی واکنشی احتیاط آمیز بوده و حتی اگر عملی شود نقض برجام نیست.