نگرانی از خلاء قدرت

08 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی آلفونه – پژوهشگر سیاسی: عربستان و دیگر همپیمانان آمریکا نگران پرکردن خلاء قدرت توسط تهران بودند برای همین دست به دامان نیروهای تندرویی شدند که اهدافشان در تضاد با منافع آمریکاست.