الگوی جوان ایرانی

21 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر جوان هستید، بگویید چه شخصیتی را الگوی خود قرار داده‌اید؟ دوست دارید چه شخصیتی الگوی فرزندان شما باشد؟