انتخابات رياست جمهوری الجزاير

29 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اينکه نتيجه انتخابات رياست جمهوری الجزاير قرار است تا آخر وقت امروز، جمعه اعلام شود، اما از هم اکنون پيداست که عبدالعزيز بوتفليقه، پنج سال ديگر در مقام رياست جمهوری الجزاير باقی خواهد ماند. انتخاباتی که اعتراض مخالفان وی را در پی داشته است. پروانه هدايت.