گاهشمار تحولات حلب از چهار سال پیش تا کنون

27 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقریبا چهار سال پیش، جنگ داخلی سوریه به شهر حلب که در آن زمان پر جمعیت ترین شهر سوریه بود سرایت کرد، و مخالفان مسلح توانستند بخش شرقی آن شهر را تصرف کنند.