مشروبات الکلی در گروه نخست مواد سرطان زا

17 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت، مشروبات الکلی را در گروه اول مواد سرطانزا طبقه بندی کرده است. به عبارت دیگر شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد که مشروبات الکلی باعث سرطان در انسان می‌شود. تحقیقات جدید نشان می‌دهد مشروبات الکلی می‌تواند به ژن‌ها در بدن انسان آسیب برساند.