ادوارد آلبی نمایشنامه نویس بزرگ آمریکایی در ۸۸ سالگی درگذشت

27 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادوارد آلبی، نمایشنامه نویس بزرگ آمریکایی و خالق مشهور «چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد» در ۸۸ سالگی در نیویورک درگذشت.