آلبوم تازه گروه هنسن

23 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شانزده سال پیش اگر تنها اسم گروه «هنسن» را در میان نوجوانان و جوانان به لب می آوردید، با جیغ و داد و هیجان بسیار روبرو می شدید چون گروه هنسن در اوج شهرت خود بلیط های کنسرت هایشان بلافاصله فروخته می شد. اکنون پس از گذشت 21 سال از تشکیل اين گروه انها آلبوم جدیدشان را روانه بازار کرده اند. گزارش از امید رهنورد.