البرادعی در رقابتهای رئيس جمهوری مصر شرکت نمی کند

26 دی 1390
بشنوید
البرادعی در رقابتهای رئيس جمهوری مصر شرکت نمی کند
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.