کهنه باوران روس تبار آلاسکا

14 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلاسکا وسیع ترین و یکی از کم جمعیت ترین ایالتهای آمریکاست و تنها ۷۴۱ هزار نفر سکنه دارد که شامل کارگران در صنعت نفت، مهاجران، بومی های آلاسکا و ماجراجویان از سراسر آمریکا می شود. بخشی از ساکنان آلاسکا را کهنه باوران روس تبار تشکیل می دهند.