آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده ۲

27 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگو با صدای آمریکا گفت: جان کری هفته آینده، در چارچوب گفتگوهای راهبردی و اقصادی با چین، با هیئتی از آن کشور دیدار دارد و پس از آن، به محض آن که زمان را برای حضور در وین مناسب ببیند، برای پیوستن به مذاکرات به اتریش سفر خواهد کرد.