آلن ایر: بهترین ضمانت برای موفقیت توافق اتمی کیفیت آن است

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگو با نیلوفر پورابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در وین، درباره ادامه مذاکرات پس از پایان نهم ژوئیه و دو برابر شدن فرصت بررسی توافق احتمالی در کنگره، گفت بهترین ضمانت برای موفقیت توافق اتمی با ایران، اگر بتوانیم به آن برسیم، کیفیت آن است.