آلن ایر: بهترین ضمانت برای موفقیت توافق اتمی کیفیت آن است

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه ایالات متحده در گفتگو با نیلوفر پورابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در وین، درباره ادامه مذاکرات پس از پایان نهم ژوئیه و دو برابر شدن فرصت بررسی توافق احتمالی در کنگره، گفت بهترین ضمانت برای موفقیت توافق اتمی با ایران، اگر بتوانیم به آن برسیم، کیفیت آن است.