آلن ایر: حقوق بشر نباید فدای راه حل مسئله هسته‌ای ایران باشد

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره ربط دادن حقوق بشر با مذاکرات اتمی ایران گفت «مسئله هسته‌ای موضوعی جداگانه است؛ اما این به آن معنا نیست که باید نقض حقوق بشر در ایران را نادیده بگیریم ... من هیچوقت نگفته‌ام و نخواهم گفت که حقوق بشر باید فدای راه حل مسئله هسته‌ای باشد.»