عنایت فانی: موضع بریتانیا مانند سایر اعضای ۱+۵ حل مسالمت‌آمیز پرونده هسته‌ای ایران است

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین اعضای گروه ۱+۵ بریتانیا است که از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۶ رهبری تروئیکای اروپایی در مذاکرات اتمی با ایران را بر عهده داشت. عنایت فانی از سردبیران ارشد بی.بی.سی. فارسی گفت مواضع لندن تفاوتی با دیگر اعضای ۱+۵ ندارد، و در مرحله اول تاکید آنها بر حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران است.