آلن ایر: امیدواریم با همکاری ایران و بازیگران منطقه مساله سوریه را حل کنیم

30 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با صدای آمریکا مذاکرات منجر به اجرای برجام را یک تعامل سازنده و برد-برد توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که ایران در حل بحران سوریه با آمریکا همکاری می کند.