اعلام روز جهانی مبارزه علیه سانسور اینترنتی

21 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز در خواست کرده اند که روز ۱۲ مارس روز جهانی مبارزه علیه سانسور اینترنتی اعلام شود. تا دولت ها موظف شوند از محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت دست بردارند. به نظر شما چرا اینترنت برای دولت های غیر دمکراتیک خطرناک تلقی می شود؟