قاضی ارشد آمریکایی به دلیل مخالفت با ازدواج همجنسگرایان برکنار شد

18 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قاضی ارشد ایالت آلاباما در جنوب آمریکا به دلیل کوشش برای جلوگیری از ازدواج دگرباشان جنسی، که با حکم سراسری دیوانعالی آمریکا مغایرت دارد، معلق شده است.