پروژه ۴ ساله پژوهشگران سوئدی: رمزگشایی زبان دلفین ها

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران سوئدی پروژه ۴ ساله ای را آغاز کرده اند که هدف آن درک زبان بسیار پیچیده ای است که دلفین ها از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.