اکتشافات فضایی - VOA Tek

19 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه به ماموریت های فضایی برای اکتشاف هر چه بیشتر کره زمین و ماموریت های فضایی به مریخ می پردازیم.