اختلاف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ایران

05 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریبرز قریب خبرنگار ورزش رادیو فردا با پاسخ به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا، به تحلیل دلایل ناکامی پاس همدان، کنارگذاشتن رویانیان و حمله شبانه به کمیته ملی المپیک ایران و اختلاف علی آبادی و عباسی وزارت ورزش پرداخت