اختلاف نظر مسوولان جمهوری اسلامی بر سر حجاب

26 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران از عملکرد پلیس در برخورد با مردم در خیابانها انتقاد کرده است. نیروی انتظامی مدتی است که به برخوردهایش با دختران و زنان، به دلیل آنچه بدحجابی توصیف می کند، شدت بخشیده است. اما همزمان با انتقادهای احمدی نژاد از پلیس، بعضی از مخالفان او هم از سختگیری در مورد حجاب گله کرده اند. گزارش از آرش سیگارچی.