اختلاف دوباره احمدی نژاد و وزارت اطلاعات

28 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران از عملکرد وزارت اطلاعات ِدولت اش راضی نیست و این را در یک سخنرانی عمومی بیان کرده است. این اظهارات او با واکنش حامیان آیت الله خامنه ای روبرو شده است. گزارش از آرش سیگارچی.