اختلاف اصولگرایان حتی در بدرقه احمدی نژاد

19 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمتر از یک ماه به پایان دولت محمود احمدی نژاد حامیان فعلی و سابق در بدرقه او نیز اختلاف نظر دارند. با اینکه برخی چهره های اصولگرا سعی دارند با تجلیل از احمدی نژاد او را بدرقه کنند، اما برخی هم مثل احمد توکلی از نمایندگان مجلس می گویند برای رفتن احمدی نژاد روزشماری می کنند. گزارش از آرش سیگارچی.