آخرین تحولات در افغانستان

18 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقام های افغانستان می گويند، بر اثر حملۀ ۱۱ بمبگذار انتحاری به مجتمع فرمانداری شهر قندهار تا کنون دست کم ۱۷ نفر، از جمله دو مأمور پليس و هر ۱۱ مهاجم کشته شدند.