آخرین تحولات در افغانستان

18 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های افغانستان می گويند، بر اثر حملۀ ۱۱ بمبگذار انتحاری به مجتمع فرمانداری شهر قندهار تا کنون دست کم ۱۷ نفر، از جمله دو مأمور پليس و هر ۱۱ مهاجم کشته شدند.