آخرین سخنرانی سالیانه ریاست جمهوری آمریکا

23 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارشناسان نظرات خود را درباره اظهارات پرزیدنت اوباما در گزارش وضعیت اتحادیه به مردم این کشور بیان کرده اند و می کنند. شما درباره اظهارات آقای اوباما چه فکر می کنید؟ آیا این اظهارات ممکن است بر زندگی شما تاثیری داشته باشد؟ اگر بله، به ما بگویید چگونه؟