آخرین ملاقات یازده زندانی اعدامی انجام شد

02 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منابع حقوق بشری از احتمال یک اعدام گروهی در سیپده دم فردا خبر داده اند، بنا براین گزارش ها این افراد چند روز پیش برای اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتشل شده اند. گزارش از احمد باطبی.