آخرین جزئیات مربوط به جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در گزارش خبرنگار رادیو فردا در اوکراین

28 دی 1398