آخرین الهه ارنست همینگوی و کتاب اشیاء تیز اثر گیلین فلین

12 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دختر جوان ایتالیایی، آخرین الهام بخش ارنست همینگوی نویسنده آمریکایی و صحبتهای گیلین فلین در مورد کتاب اشیاء تیز که تبدیل به سریال تلویزیونی شده است