اخراج یک میلیون کارگر در ایران

11 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران ، از اخراج یک میلیون کارگر قراردادی خبر می دهد ؛ اعلام شد در سالی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ، سال « حمایت از تولید ملی » نام گذاری شده است ، مونتاژ خودروهای چینی در ایران تا 200 درصد افزایش یافته است. گزارش از وفا آذربهاری