بی اخلاقی در شبکه های اجتماعی

20 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بارها شاهد بی اخلاقی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی بودیم. بسیاری معتقد هستند که هر تکنولوژی که وارد زندگی روزمره مردم می شود نیازمند آشنای جامعه با فرهنگ خاص استفاده از آن است. چرا آستانه تحمل ایرانیان، بخصوص کاربران ایرانی پائین آمده است؟ دلیل اصلی بی اخلاقی در شبکه های اجتماعی چیست؟