اخبار شامگاهی

02 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر می?خواهید از آخرین خبرهای روزجهان مطلع شوید و به طور مشخص می?خواهید در جریان اخبار آمریکا و ایران قرار بگیرید، می?توانید اخبار شامگاهی را هر روز در ساعت شش بعداز ظهر به وقت تهران دنبال کنید.