مشارکت اعتراضی: حذف نمادهای خشونت

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکبر گنجی روزنامه نگار و پژوهشگر: تجربه نشان داده سرنگونی حکومت ها و حمله نظامی نتیجه بخش نبوده بنابراین مشی مبارزه مسالمت آمیز گذار به دمکراسی بهترین گزینه است و مشارکت اعتراضی برای حذف نمادهای خشونت و شکنجه می تواند موثر افتد.