اجرای موسیقی با بطری های آبجو

02 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی وقتها شاهد هستیم که یک نفر یا یک گروه موسیقی برای خلق یا اجرای یک اثر از وسایل غیرعادی به عنوان ساز استفاده می کند. اشیائی که اصلا به نظر آدم نمی رسد.