اجلاس سران گروه۲۰ در اوزاکا ژاپن| تکاپوی خبرنگاران برای پوشش خبری؛ با گزارشهای VOA365 همراه باشید

07 تیر 1398