اجلاس مجمع جهانی بین المجالس

04 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مورد وضعيت پدرش به پرسش های سيامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا پاسخ داد.