اجلاس خبرگان؛ آماده سازی شاهرودی برای ریاست

15 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دور دیگری از نشست های مجلس خبرگان رهبری در تهران آغاز شد که در آن بار دیگر محمدرضا مهدوی کنی به عنوان رییس این مجلس انتخاب شد. وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی، عزل و انتخاب رهبر جدید است اما سالهاست اعضای این مجلس بجای نظارت بر رهبر، تنها از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی تمجید می کنند. گزارش از آرش سیگارچی.