اجازه خروج بانوان

07 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه ایران بانوان شوهردار در ایران با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان می توانند گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند. موافقان می گویند این قانون به قوام و بقای خانواده کمک می رساند و مخالفان می گویند این قانون محدودیتی است برای زنان. نظر شما چیست؟