اجاره زمین کشاورزی به قطر بحران جدید دولت ایران

02 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منتقدان دولت احمدی نژاد با تاخیری هشت ماهه، از اجاره بلندمدت زمین های کشاورزی ایران به قطر خبر دادند. موضوعی که ابتدا از سوی مقام های دولت ایران انکار شد اما کمی بعد معلوم شد که سه وزارتخانه دولت در جریان این واگذاری بوده اند و موارد مشابهی برای واگذاری زمین به دیگر کشورها وجود دارد. گزارش از آرش سیگارچی.