راه اندازی ماهواره ای جدید برای ردیابی هواپیماها حتی در نقاط کور

24 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

راکت فالکون ۹ که فردا، شنبه، ماهواره ایریدیوم را به فضا می برد دستگاهی را با خود حمل می کند که در صنعت هواپیمایی انقلابی بوجود خواهد آورد. با این سیستم هواپیماهایی که در سراسر جهان پرواز می کنند در هر لحظه ردیابی می شوند حتی بر فراز اقیانوس ها و صحراها که به اصطلاح مناطق کور خوانده می شوند.