شرکت آلمانی تاکسی هوایی با ظرفیت پنج نفر ساخت

15 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماشین پرنده دیگر یک داستان علمی تخیلی نیست و به واقعیت تبدیل می شود. یک شرکت نوپای آلمانی برای ساخت یک تاکسی هوایی با ظرفیت ۵ نفر ۹۰ میلیون دلار سرمایه دریافت کرده است.