گیتار الکترونیک در دستگاهی به کوچکی کف دست

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گیتار الکترونیک یکی از آلات مهم موسیقی راک است. فناوری جدیدی که ترکیبی از حسگرهای الکترونیکی و نرم افزار است و در دستگاه کوچکی که در کف دست قرار می گیرد، این دستگاه را به یک گیتار برقی تبدیل می‌کند. دستگاهی که حرکت انگشت بر روی تارهای یک گیتار را تقلید کرده و همان نوا را ایجاد می کند.