جستجو برای يافتن هواپيمای ناپديد شدۀ اندونزيايی همچنان ادامه دارد

08 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جستجو برای يافتن هواپيمای ناپديد شدۀ اندونزيايی همچنان ادامه دارد. امروز اعلام شد، در جريان تجسس های هوايی گسترده، در دو نقطۀ جداگانه در دريای جاوه لکه های روغن و اجسام شناور بر روی آب ديده شده است، اما هنوز مشخص نيست که اين علائم ارتباطی با هواپيمای گم شده داشته باشند.